Luxury Portfolio

Gorgeous single family home



Santa Clara, CA, USA US $1,299,000